Search results

  1. C

    Liên kết và hoán vị gen

    Ở cà chua gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 NST tương đồng thì hiện tượng nào dưới đây đã xẩy ra trong quá trình di truyền: A: Phân ly ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen chi phối các tính trạng trong quá trình di truyền B...
  2. C

    Hoán vị gen

    Giúp mình bài này :d Ở ruồi giấm cái, khi theo dõi 2000 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 360 tế bào xảy ra hóan vị gen giữa v và V. như vậy khoảng cách giữa B và V là: A: 18 cM B: 36 cM C: 3.6 cM D: 9 cM
Top