Search results

 1. T

  Hỏi về số phân tử nước giải phóng

  Gen B và D đều tổng hợp được 1 chuỗi polipeptit. Số phân tử nước được giải phóng khi hoàn tất quá trình tổng hợp 2 chuỗi polipeptit là 494. Số lượt tARN tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit B (của gen B) nhiều hơn chuỗi polipeptit D (của gen D) là 100 a.a. Số Nu của gen B và C lần lượt là bao...
 2. T

  Hỏi về bài tập phả hệ

  Các bạn cho mình hỏi về cách xđ gen quy định nằm trên NST X hay NST thường. Vì theo mình hiểu, gen trên X là di truyền chéo, mà mình không hiểu lắm chữ chéo này ghi phân tích sơ đồ. Ví dụ: XAXa x XaY Thì con có thể là XAXa, XaXa,... Nếu đề bài cho đời con là XAXa thì làm sao mình biết nó di...
 3. T

  Bài tập tính số công thức lai

  Trong một giống thỏ, các alen quy định màu lông có mối quan hệ trội lặn như sau: C(xám) > Cch(chinchilla) > Ch(Hymalaya) > c(bạch tạng). Tiến hành lai 2 thỏ bất kì sẽ có bao nhiêu công thức lai xảy ra? Các bạn chỉ giúp mình cách tổng quát để làm dạng bài tập này với. Và áp dụng như thế nào nếu...
 4. T

  Hỏi về bài tập tính số KG

  Cho mình hỏi nếu gen I có 2 alen, gen II có 3 alen, 2 gen này nằm trên vùng tương đồng của X và Y thì có bao nhiêu KG? Và bạn có thể viết ví dụ cho mình vài kiểu được không?
 5. T

  Tổ hợp và chỉnh hợp trong mARN (thắc mắc)

  Một phân tử mARN có 3 loại rinu U,X,A. Có bao nhiêu mã bộ 3 chỉ chứa 2 loại rinu? ĐS: 3A2 x 3C2 Bài này thầy mình cho công thức tổng quát như sau: 3Ax x yCx Với x là số loại rinu mã bộ ba chứa y là số loại rinu phân tử mARN đó có. hằng số 3 là do mã bộ 3 Công thức này vế sau thì mình hiểu, do...
 6. T

  Tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dướng vs tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục

  2 tế bào này khác nhau làm sao vậy mấy bạn? VD: Bộ NST của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng khác với bộ NST của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục làm sao?
 7. T

  Tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dướng vs tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục

  2 tế bào này khác nhau làm sao vậy mấy bạn? VD: Bộ NST của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dưỡng khác với bộ NST của tb link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục làm sao? :thanks:
 8. T

  Thắc mắc về công thức giảm phân

  Mong mấy bạn và anh chị giải thích giúp em một số công thức, e ko thích kiểu học vẹt, dễ bị lộn quá!:cry: 1) Số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho: 1 TB link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục sơ khai NP x lần ở vùng A các TB được tạo thành trở thành TB link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giao tử ở vùng B và chúng thực hiện GP ở vùng C (vùng chín)...
 9. T

  Câu hỏi về cơ chế di truyền và biến dị

  Mình có một vài câu hỏi trắc nghiệm, đáp án của GV trên lớp có vẻ không thỏa đáng, các bạn cho ý kiến giúp! 1. Sự điều hòa hoạt động của gen ở SV nhằm giải thích hiện tượng: A. Cơ chế link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật có đầy đủ các gen nhưng sự hoạt động của mỗi gen hoặc của nhóm gen chỉ tổng hợp protein những lúc cơ...
Top