Search results

 1. biokk

  D-xylose và D-xylanopyranosyl

  D-xylose và D-xylanopyranosyl giống nhau hay khác nhau?
 2. biokk

  Thuật ngữ "substituent"

  Thuật ngữ “substituent” trong đoạn văn này được dịch như thế nào? Anh chị dịch giúp em. :please: On the basis of the nature of the substituents, four main families can be considered in which the complexity raises from linear to highly substituted xylans. A broad distinction may therefore be...
 3. biokk

  Thuật ngữ

  Anh chị ơi giải thích giùm em từ "hetrepolysaccharides" :thanks:
 4. biokk

  Citrate phosphate buffer 0.1M pH7

  Có ai biết pha đệm citrate phosphate buffer 0.1M pH7 không? chỉ giùm em với. :please:
 5. biokk

  thuật ngữ

  em không biết dịch từ "dye-labelled" là gì cho đúng nhất. Chăng nhẽ dịch là "dán nhãn thuốc nhuộm". Ai biết thì dịch giúp em với. Thank!:smile:
 6. biokk

  Test hoạt tính của xylanase

  Bà con ơi, có ai biết phương pháp nào để xác định hoạt tính của xylanase trên môi trường thạch (Gause I), và môi trường lỏng không? Giúp tôi với. Thank!:please:
Top