Search results

 1. mmsloverua

  thi HSG quốc gia

  mình lập topic này với mong muốn mấy anh chị,cô gì,chú bác đã có kinh nghiêm thi HSG thì vô đây truyền lại cho lứa đàn em 94 năm nay đi thi.Đem giải về làm rạng danh diễn đàn.Xin mọi người pót bài chia sẻ kinh nghiệm nhiệt tình.Xin cảm ơn! ah quên.bạn nào cùng khóa 94 mà năm nay đi thi thì có...
 2. mmsloverua

  vài vấn đề về dịch mã

  polixom la gì? trình bày chcs năng của polixom trong quá trình tổng hợp protein trình bày chưc năng của các yêu tố tham gia vào quá trình tổng hợp protein
 3. mmsloverua

  mARNA,tARN,rARN

  Sự giống và khác nhau trong quá trình tổng hợp mARN,tARN,rARN? :thanks:
 4. mmsloverua

  cấu trúc và chức năng của ARN

  Cấu trúc và chức năng của ARN? Cụ thể từng loai càng tốt:???:
 5. mmsloverua

  giúp mình với

  Cơ chế sao chép ở virus (cơ chế nha!) :thanks:
 6. mmsloverua

  làm hộ mình với

  Ý nghĩa của gen phân mảnh là gi?:bithuong:
Top