Search results

  1. T

    Đề thi IBO 2011

    Bài tập mã di truyền CHO 4 LOẠI NU VỚI TỈ LỆ NHƯ SAU: A=30%, G= 25%, U=15%, X=30%. HÃY CHO BIẾT:cry: TỈ LỆ LOẠI BỘ BA CHỨA 2 A CHIẾM BAO NHIÊU?
  2. T

    anh em ơi giúp mình giải bài này với nhé,Thank!!!

    Theo minh the nay ban thu tim hieu nha 1. ap dung ct. %A=(%A1+%T1)/2.%A=%T=20%. %G=%X=30% 2. G=30%= 900 NEN. N gen=3000 nu. tg th=1500/200=7.5s 3.a.TU CT; LIEN KET HIDRO BI PHA HUY=(2 -1 )(2A+3G)=>(2 -1)(2x600+3x900)=58500=>k=4 b.ap dung ct. so nu mt can cung cap trong nhan doi=(2 -1)N.thay N=A...
Top