Search results

  1. Nguyen Phan Anh

    Lời khuyên về việc học ???

    Chẳng là mình vừa đậu vào ĐHQT - ĐHQG Tp.HCM, ngành CNSH :cool:. Chương trình mình sắp học đây, ngập ngụa trong Anh Ngữ :cry:. Cũng khá tự tin về khả năng giao tiếp .v.v. :oops: Nhưng mình vẫn cảm thấy lo lo, không biết nó có gây trở ngại gì nhiều cho mình không nữa. :hum: Có ai đã từng trải...
  2. Nguyen Phan Anh

    Các linh vật Olympic Bắc Kinh 2008

    Hôm bữa thấy trên TV giới thiệu về các linh vật Olympic Bắc Kinh 2008, không khỏi trầm trò, không nén được xúc động về 1 thông điệp đầy ý nghĩa và hoà bình của người dân Trung Hoa. Hôm nay PhanAnh kiếm được tài liệu này, share cùng mọi người nhé Neu Font khong cho...
Top