Search results

 1. L

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 5: Một vùng mã hóa của 1 gen, không kể codon kết thúc gồm 735 cặp bazo nito. Phân tử protein được quy định bởi gen này cso khối lượng là bao nhiều biết 1 â có khối lượng trung bình là 122 P/S bạn có dùng YM không, cho tớ xin.
 2. L

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Vậy nếu bài toán cho không phải là 3 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh mà là 10 chẳng hạn thì kết quả sẽ thế nào?
 3. L

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Cảm ơn bạn nhưng bạn có thể giải thích tại sao lại nhân 4 không, mình kém link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 lắm/ = Đề câu 3 là thế này 3)Ở một loài động vât, xét một locut A nằm trên NST thường quy đinh màu mắt có 4 alen. Tiến hành phép lai PL1: mắt đỏ x mắt nâu -> 25% đỏ ;50% nâu :25%vàng PL2 mắt vàng x mắt vàng -> 75%...
 4. L

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Bài toán: 1)Có 3 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbDdEH/eh thực hiện giảm phân . Sô loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu? 2) Giả sử trên mạch mã gốc của một gen cấu trúc được cấu tạo từ các loại Nu là A,T,X. Số bộ ba mã hóa axit amin có thể có tối đa trong gen là bao...
 5. L

  Bài tập về ĐB NST

  Câu 1, F1 chứa 1 cặp den dị hớp (Bb) dài 0.51 mm. Gen B có tỉ lệ A/G=2/3. Gen b có số LK hidro là 4050. 1)Tính số lượn từng lại N trong mỗi loại giao tử F1 trong trường hợ F1 giảm phân bình thường và trong trường hợp giảm phân có hiện trượng đột biến số lượng NST. 2) Cho F1 tự thụ phấ. Tính số...
Top