Search results

 1. N

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  A giải thích kĩ câu 2 và 3 và 5 đươc k ạ! Câu 4 Đáp án là 10 ạ. E k hiểu
 2. N

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Mọi người có thể giải chi tiết đươc k?
 3. N

  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

  Câu 1:ở 1 locut nằm trên NST có (n+1) alen. Tần số của 1 alen là 1/2 ,còn các tần số của alen khác là 1/(2n).Gỉa sử quần thể ở trạng thái cân bằng thì tấn số kiểu gen dị hợp A. (n-1)/2n B. (2n-1)/3n C. (3n-1)/4n Câu 2:Có 3 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbDd EH/eh thực hiện giảm phân. Số loại...
Top