Search results

  1. M

    Enzym oxy hoá metan thành methanol !

    Quá trình oxy hoá methane trong công nghiệp phải trải qua các bước oxy hoá ban đầu chuyển thành khí tổng hợp rồi sau đó mưói đến việc tổng hợp methanol trên các hệ xúc tác đặc biệt. Đó là quá trình Hoá học thuần tuý ! Còn khi áp dụng công nghệ link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học vào trong ưquá trình này thì có loài link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365...
Top