Search results

 1. nguyenminhduc

  Một số câu trong đề thi thử

  1) Thế hệ xuất phát của 1 quần thể tự phối có tỉ lệ KG là 0,2 AABb 0,4 AaBb 0,4 aabb. Theo lí thuyết, tỉ lệ KH lặn ở cả 2 gen là A. 0,25 B. 0,65 C. 0,625 2) Ơ giai đoạn tiến hóa tiền link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học, CLTN tác động chủ yếu vào cấp độ A. Phân tử B. Tế bào 3) Ở 1 loài động vật, cho...
 2. nguyenminhduc

  Thắc mắc về đột biến

  Mọi người cho em hỏi: khi 1 tế bào 2n của giới cái xảy ra sự ko phân li của NST giới tính ở lần phân bào I thì sẽ cho ra những tế bào nào? Theo em thì sẽ ra 2 tế bào mang đột biến thừa 1 NST giới tính (XX) và 2 tế bào ko có NST giới tính. Nhưng đáp án lại chỉ có 1 tế bào ko có NST giới tính +...
 3. nguyenminhduc

  Bài tập về tổ hợp và xác suất!

  Mọi người làm kĩ giúp em mấy câu này nha:thanks: 1) Cho sơ đồ lai Aa(BD)/(bd) X aa(BD)/(bd) ở F1 có số tổ hợp tối đa mang 3 alen lặn là: A.10 B.20 C.30 D.40 2) Cho sơ đồ lai (Ab)/(aB)Dd(Hm)/(hM)Kk x (Ab)/(aB)dd(Hm)/(hM)kk ở F1 số tổ hợp tối đa đồng hợp về 2 cặp gen là: A.15 B.104 C.30 D.45 3)...
 4. nguyenminhduc

  Mấy câu trong đề thi thử

  1) Khẳng định nào dưới đây về NST giới tính của người là đúng: A. Các gen trên NST X và Y chỉ liên quan đến phát triển giới tính B. NSt giới tính Y có thể đc bắt nguồn từ NST X C. NST giới tính X có ít gen hơn nhiều so với các gen khác D. NST giới tính Y có số lượng gen gần tương đương với NST...
 5. nguyenminhduc

  1 câu hỏi nhỏ

  ở 1 loài thực vật: A-nảy mầm trên đất có kim loại nặng, a-ko có khả năng này, kiểu gen aa bị chết trên đất có kim loại nặng. Gieo 375 hạt( 75 hạt AA, 150 Aa, 150 aa) trên đất có kim loại nặng, các hạt sau khi nảy mầm đều link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trưởng bình thường và các cây đều ra hoa, kết hạt tạo nên F1. Các cây...
 6. nguyenminhduc

  Thắc mắc về mức phản ứng

  Cho mình hỏi mức phản ứng có phụ thuộc vào môi trường sống ko? Cái này theo mình là có. Nhưng đáp án lại bảo ko:cry:
 7. nguyenminhduc

  Số tế bào xảy ra hoán vị gen

  trong 1 cơ thể, xét KG AabbDd(EG)/eg. Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra , giao tử abD(Eg) chiếm 2%. Số tế bào xảy ra hoán vị gen là: A.36 B.48 C.24 D.30 Bài này em tính ra 48, mọi người xem sao nhé. Tại đáp án nó ra khác. Hic:cry:
 8. nguyenminhduc

  Một số câu hỏi phần Tiến Hóa

  1) Đột biến gen có đặc điểm: 1.Hầu hết là gen lặm và có hại cjo link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật 2.xuất hiện vô hướng và có tần số thấp 3.là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa 4.Luôn di truyền đc cho thế hệ sau A.2,3,4 B.1,3,4 C.1,2,3 D.1,2,4 ( câu này em chọn A, nhưng đáp án ra khác) 2Khi nói về quá trình hình...
 9. nguyenminhduc

  2 câu hỏi nhỏ

  Mọi người làm giúp e 2 câu này với. Đáp án nó ra khác :D 1) Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng được F1 đồng loạt hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, điều kiện để F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ: 1 trắng : 1.tính trạng do một cặp gen quy định 2.số lượng cá thể F2 phải đủ lớn 3.mỗi cặp gen nằm trên...
 10. nguyenminhduc

  Thắc mắc về ví dụ dạng thể ba ở cà độc dược

  Ở cà độc dược 2n=24, người ta phát hiện đc các dạng thể ba ở cả 12 cặp NST. Các thể 3 này A. Có số lượng NST trong tế bào xô ma khác nhau và có kiểu hình khác nhau. B. Có số lượng NST trong tế bào xô ma giống nhau và có kiểu hình giống nhau. C. Có số lượng NST trong tế bào xô ma khác nhau và có...
 11. nguyenminhduc

  Thắc mắc nhỏ về bài tập giảm phân

  1)1 tế bào trứng của 1 loài có 10^6 đôi nu. Vào kỳ giữa I của giảm phân số đôi nu có trong 1 tế bào là: A.10^6 B.2*10^6 C.4*10^6 D.8*10^6 :nhannho::nhannho::nhannho: 2)1 tinh trùng có hàm lượng ADN = 10p.g, vậy một tế bào đang ở kỳ sau I của giảm phân sẽ có hàm lượng ADN là A.10 B.20 C.40 D.80
 12. nguyenminhduc

  Thắc mắc nhỏ về hoán vị gen

  Ở 1 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh, xét 1 cặp NST kí hiệu (Ab)/(aB), tế bào đó giảm phân cho rằng đã xảy ra trao đổi chéo giữa A và a. Nếu ko có đột biến, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại đc tạo thành từ quá trình giảm phân của tế bào nói trên sẽ là: A. 2 loại, với tỉ lệ 1:1 B. 2 loại...
 13. nguyenminhduc

  Câu hỏi về bậc dinh dưỡng

  Cho 1 hệ link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 thái rừng gồm các loài nấm, vi khuẩn, diều hâu, quạ, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, trăn,cây bụi, cỏ. Các loài nào có thể xếp vào bậc dinh dưỡng 2? A.Nấm, sóc, chuột, kiến. B.Chuột, sóc, thằn lằn, trăn, diều hâu. C.chuột, quạ, thằn lằn, chim gõ kiến, vi...
 14. nguyenminhduc

  2 Câu trong đề thi thử

  Anh chị nào giải giúp em chi tiết nhé. Thanks nhiều nha 1) Nuôi cấy hạt phấn được tạo ra từ 3 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 hạt phấn của cơ thể có kiểu gen AaBbDdee, sau đó lưỡng bội hóa để tạo thành giống thuần chủng. Số loại giống mới được tạo thành là: A.8 B.6 C.4 D.16 2) Ở người bệnh điếc bẩm link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 do gen...
 15. nguyenminhduc

  Sách ôn thi đại học môn Sinh

  Anh chị nào có biết quyển sách nào có các dạng và phương pháp giải môn SInh học 12 ko thì cho em thông tin nhé. Em cảm ơn nhiều:smile:
 16. nguyenminhduc

  Tiến hóa hội tụ và tiến hóa phân nhánh

  Ai trả lời dùm em cái định nghĩa và vai trò của quá trình tiến hóa hội tụ và quá trình tiến hóa phân nhánh với. Em chưa chắc vế mấy cái này lắm. Thanks mọi người nhiều:mrgreen:
 17. nguyenminhduc

  Sự phát triển của link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 giới

  Anh chị nào có kinh nghiệm học thuộc đc cái bảng Xanh lè trong sgk( các đại, các kỷ,..) thì bày cách cho em với. Chứ em thấy học thuộc cái này khó quá, thuôc đc thì toàn nhầm lẫn. Thanks mọi người nhiều:mrgreen:
 18. nguyenminhduc

  1 câu trong đề thi năm 2012

  Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Trên mỗi cặp NST thường, xét 2 cặp gen dị hợp. Trên mỗi cặp NST giới tính xét 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng của NST X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể cho tối đa ? tinh trùng A.24 B.16...
 19. nguyenminhduc

  Thắc mắc. Hướng dẫn mình chi tiết nhé

  Một tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục cái của một loài có bộ NST 2n=32, trải qua 4 lần phân bào ở vùng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 sản. Rồi bước vào vùng chín. Tất cả các tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 dục link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra đều giảm phân tạo giao tử. Số giao tử link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra và số lượng NST đơn mà môi trg cung cấp là: A. 64 giao tử, 2048 NST B. 32 giao tử, 512 NST C. 16...
 20. nguyenminhduc

  2 câu hỏi khó về di truyền

  Các bạn hướng dẫn mình chi tiết 2 câu này nhé. Cô giáo mình chưa dạy dạng nay bao giờ Câu1 Ở 1 loài, tính trạng hình dạng quả do 2 gen ko alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 2 alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có 1 trong 2 alen trội cho quả tròn và khi...
Top