Search results

  1. M

    Dấu lặng đời con

    :cry: cảm ơn bài viết đã cho tôi thức tỉnh giữa đêm mờ của vật chất. Ba mẹ ta, ta kính, ta yêu Thân cò lặn lội sớm chiều vì con. Và ... Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...
Top