Search results

  1. Chaien

    Em có ý kiến tí về Ti thể và Lục lạp

    Đây là bài đầu tiên của em trong 4rum, có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ :D Tất cả chúng ta chắc đều biết: Ti thể và Lục lạp ( có giả thiết xác đáng cho rằng ) là VSV nội cộng link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 trong tế bào. Chúng có ADN và Riboxom riêng, có khả năng tự nhân đôi và di truyền theo dòng mẹ theo con đường di...
Top