Search results

  1. T

    Tại sao ăn chay trường vẫn khỏe mạnh?

    theo như mình biết thì cơ thể con nguời có nhu cầu dinh dưỡng rất đa dạng : vitamin, muối khoáng, gluxit, lipid, protein thực vật và cả protein động vật nữa. vậy tại sao những ng` ăn chay lâu dài vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường?
Top