Search results

  1. H

    những loài cây mọc ven bờ sông

    Mình đang tìm thông tin về tác dụng của những loài cây mọc ven bờ sông, nhất là công dụng bảo vệ đất chống xói mòn. Bạn nào có thong tin gì có thể share cho mình được không? Nhất là những tài liệu về các nghiên cứu liên quan đến vấn đề này trong và ngoài nước Cám ơn các bạn rất nhiều :thanks:
  2. H

    thực vật ven bờ

    Mình đang tìm thông tin về một số thực vật sống ở sông hồ. Bạn nào có thông tin gì về những loài cây này có thể cho mình được không? cám ơn nhìu hey
Top