Search results

  1. M

    Xin chào mọi người em đang làm về giải trình tự bằng gene 12S với 2 mồi xuôi và 2 mồi ngược. Em...

    Xin chào mọi người em đang làm về giải trình tự bằng gene 12S với 2 mồi xuôi và 2 mồi ngược. Em không biết cách so sánh trình tự đã được giải bằng mồi ngược với trình tự gene của 12S để tìm ra mức độ tương đồng.😣😣 Mọi người giúp em với ạ. Please
Top