Search results

 1. Timeless Time

  Diễn đàn toàn là tiếng anh thui khó đọc quá , mình max ngu anh huhu , có cách nào để hiển thị...

  Diễn đàn toàn là tiếng anh thui khó đọc quá , mình max ngu anh huhu , có cách nào để hiển thị tiếng việt k mọi người
 2. Timeless Time

  Hello mọi người mình là thành viên mới chưa hiểu biết về diễn đàn cho lắm mong mọi người giúp đỡ :D

  Hello mọi người mình là thành viên mới chưa hiểu biết về diễn đàn cho lắm mong mọi người giúp đỡ :D
 3. Timeless Time

  Di truyền trên NST giới tính

  -Hãy kể tên các loại bệnh di truyền trên NST giới tính X , trên NST giới tính Y , trên NST thường? -Các loại bệnh do đột biến NST thường? -Các loại bệnh do đột biến NST giới tính...
Top