Search results

  1. N

    Hpv

    Chào các bác. E đang dịch một số tài liệu về HPV 16 trên tế bào SiHa. Nhưng e có thắc mắc là tại sao người ta lại sử dụng tế bào SiHa như một dạng tế bào đặc trưng trong nghiên cứu HPV 16? Tài liệu về tế bào SiHa cũng không nhiều nên e cũng không hiểu rõ về lọai tế bào này lắm. E mạo muội mở đề...
Top