Search results

  1. Nhâm Thị Ngọc

    Chức năng Than Phiền?

    Em có ý kiến là bổ sung chức năng Than Phiền bên cạnh Cảm ơn. Chức năng này tuy nhỏ nhưng cần thiết bởi: - Một bài nên nhận các phản ứng trái chiều. - Đọc nhiều bài thấy thấy ức chế. Viết lên thì nhiều khi thành bới móc và tạo ra các phản ứng không tốt. Bấm Than Phiền sẽ giải tỏa được phần...
Top