Search results

  1. S

    Ozone và mô thực vật.

    Mọi người cho mình hỏi: ozone ở dạng khí, xuất hiện với liều lượng nhiều và liên tục thì có hại cho mô thực vật hay ko?
  2. S

    Hỏi về sách nuôi cấy mô.

    Mình muốn đọc quyển Nuôi Cấy Mô Thực Vật của thầy Dương Công Kiên. Có bạn nào có bản PDF hay bản in, sách, hoặc biết chỗ bán, vui lòng chỉ chỗ cho mình. Cám ơn các bạn trước!
Top