Search results

  1. D

    Ai có kinh nghiệm cho lời khuyên!

    Mình có mong muốn được học ngành link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 (sau khi tốt nghiệp trung học), đặc biệt là công nghệ link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học. Nên mình muốn biết thêm về ngành này, các bạn có thể cho mình lời khuyên với. 1. Có thể cho biết trường nào đào tạo tốt nhất về ngành này (ở phía nam)? điểm chuyẩn một số trường trong các năm...
  2. D

    Em có một ý tưởng (hơi điên): Nâng hiêu suất sử dụng ánh sáng trong quang hợp lên 5%

    Em có một ý tưởng (hơi điên): Nâng hiêu suất sử dụng ánh sáng trong quang hợp. Có lẽ hơi điên rồ, nhưng em vẫn mong sự góp ý từ những người có chuyên môn. Chẳng là hôm trước đọc một quyển sách về vật lí, nhận thấy có thể áp dụng để nâng cao hiệu suất sử dụng ánh sáng trong quang hợp. Trong...
Top