Search results

 1. Yumi

  nuôi cấy tế bào

  Mọi người ơi giúp em trả ời câu hỏi này với: Có diễn ra pha lag, pha log ở vi khuẩn sống trong đất và nước không?̣ (Cô giáo em hỏi nhưng em thấy câu này làm sao í)
 2. Yumi

  Mọi người ơi giúp mình làm bài này với

  Trong một loài thấy có hai loại trứng với kí hiệu gen và nhiễm sắc thể giới tính là:AB DE HI X và ab de hi X 1. Bộ NST lưỡng bội của loài đó bằng bao nhiêu 2. Nếu không có hiệ tượng trao đổi đoạn giữa các NST kép trong cặp tương đồng thì kí hiệu những loại trứng được viết như thế nào...
 3. Yumi

  Bài toán biện luận

  Mọi người ơi giúp em biện luận bài này theo phương pháp xét tỉ lệ với: Ở một loài thực vật: khi lai hai cây thuần chủng với nhau thu được 100% quả bầu dục ngọt. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau, ở F2 giả thiết thu được tỉ lệ sau đây: 6 bầu dục ngọt :3 tròn ngọt:3 dài ngọt:2 bầu dục chua:1tròn...
Top