Search results

  1. Milo

    bài tập nguyên phân giảm phân

    cho 1 tế bào 2n=8 nguyên phân liên tiếp 1 số lần thu được 1024 nhiễm sắc thể đơn ở tế bào con. a) tính số nhiễm sắc thể do môi trường cung cấp, số lần nguyên phân. b) nếu tất cả các tế bào con đều thực hiện giảm phân, xác định số giao tử được link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 ra. c) nếu hiệu suất thụ tinh là 50% cho cả 2...
Top