What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Mọi người lấy hộ bài này nữa với.

Vectors for Genetic Engineering of CorynebacteriaKaori Nakata, , Masayuki Inui, , Peter B. Kos, , Alain A. Vertès, and , Hideaki Yukawa
Fermentation Biotechnology
Chapter 11, pp 175–191
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2003-0862.ch011
đọc luôn cả quyển
Fermentation Biotechnology (Acs Symposium Series, 862)
by: Badal C. Saha
http://rapidshare.com/files/344646764/0841238456ACS.rar
or
http://www.megaupload.com/?d=VGAIDC5D
 
Nhờ download giúp cuốn sách trên trang book.google.com

Mình đang nghiên cứu công nghệ sản xuất đậu phụ trên quy mô công nghiệp. Mình đang tìm đọc cuốn sách: The book of tofu Volume 2 : Tofu & Soymilk production của tác giả William Shurtleff & Akiko Aoyagi !
Đọc trên trang: http://books.google.com/books?id=sYUq27wYcKMC&printsec=frontcover&hl=vi#v=onepage&q&f=false
Thì chỉ đọc được khi có kết nối internet mà một số trang lại không xem được. Mình muốn download về đọc offline! rất mong mọi được sự giúp đỡ của mọi người!
 

Aries

Member
Hì,E đang làm đề tài về công nghệ gen, anh chị vui lòng lấy dùm em mấy bài sau nha !! :)

[FONT="]1. [/FONT]Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine
link : [FONT="]http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.1993.tb02790.x/abstracthttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.1993.tb02790.x/abstract[/FONT]

[FONT="]2. Temperature-induced production of recombinant human insulin in high-cell density cultures of recombinant Escherichia coli [/FONT]
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T3C-3VM79JT-7&_user=9714586&_coverDate=02%2F05%2F1999&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1494918317&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_
[FONT="]
3.
Secretion of heterologous gene products to the culture medium of Escherichia coli[/FONT]
Link : http://nar.oxfordjournals.org/content/14/18/7487.abstract

[FONT="]4. Expression of secreted insulin-like growth factor-1 in Escherichia coli[/FONT]
[FONT="]Link :[FONT="] http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T39-47P8J82-XT&_user=9714586&_coverDate=09/07/1988&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1495591154&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&[/FONT][/FONT]
Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều !!! :) Have a nice day!
 
Effects of different coatings on biochemical changes of ‘cat Hoa loc’ mangoes in storage
Postharvest Biology and Technology, Volume 48, Issue 1, April 2008, Pages 150-152
Thai Thi Hoa, Marie-Noëlle Ducamp

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBJ-4R7CYRW-1&_user=10&_coverDate=04/30/2008&_alid=1496764561&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5144&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2995&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=abd019d0f6d1b4db69ce0dbeaf1a7778&searchtype=a

Em đang viết bài tập môn nghiên cứu khoa học nên cần vài bài nghiên cứu. Mong anh chị giúp
 
Effects of different coatings on biochemical changes of ‘cat Hoa loc’ mangoes in storage
Postharvest Biology and Technology, Volume 48, Issue 1, April 2008, Pages 150-152
Thai Thi Hoa, Marie-Noëlle Ducamp

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBJ-4R7CYRW-1&_user=10&_coverDate=04/30/2008&_alid=1496764561&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5144&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2995&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=abd019d0f6d1b4db69ce0dbeaf1a7778&searchtype=a

Em đang viết bài tập môn nghiên cứu khoa học nên cần vài bài nghiên cứu. Mong anh chị giúp
bài báo của bạn
 

Similar threads

Facebook

Top