What's new

Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.

dinhhai1308

Member
Câu 4 đáp án như sau - Số KG trên NST thường = 3(3+1)/2 = 6
- Vì các gen LKHT nên cho dù trên NST có nhiều alen nhưng vì không có HV nên giống trường hợp 1 gen có 2 alen trên NST thường → Số KG trên NST giới tính = 2(2+1)/2+2 = 5
→ Số Kg với 3 locus = 6.5 = 30


Nếu là do cái này thì còn tùy, bạn có thể sửa số loại NST X thành 2 là ổn!
pác pdn nói rõ chỗ này đại ý là gì đc k
 

Tran_Hoan

Member
Khi lai 2 cá thể có KG : AaBbDd * AABbDd nếu trội lặn hoàn toàn mỗi gen quy định 1 tính trạng và không có đột biến xảy ra thì số loại KH và KG tương ứng là :
A. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen
B. 4 KH và 18 KG
C. 4 KH và 9 KG
D. 8 KH và 12 KG
 

dinhhai1308

Member
Khi lai 2 cá thể có KG : AaBbDd * AABbDd nếu trội lặn hoàn toàn mỗi gen quy định 1 tính trạng và không có đột biến xảy ra thì số loại KH và KG tương ứng là :
A. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen
B. 4 KH và 18 KG
C. 4 KH và 9 KG
D. 8 KH và 12 KG
B :spam::spam:
 

copy

Member
Bài 1: Ở phép lai 2 cặp tính trạng, phân tích tỉ lệ kiểu hình ở từng cặp tính trạng thì thấy tỉ lệ vỏ trơn/nhăn=9:7; hạt vàng/xanh=3:1. Nếu 2 cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập thì tỉ lệ kiểu hình vỏ nhăn,xanh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A:7/64

B:7/128

Bài 2:Có 2 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng .Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:
A:6
B:8
C:4
D:2

Bài 3:Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X , A:bình thường,NST Y ko mang gen.Trong 1 gia đình bố mẹ bình thường link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con đầu lòng bị bệnh,, xác suất để vợ chồng trên link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 đứa con trai thứ 2 bị bệnh máu khó đông là:
A:6,25%
B:12,5%

Bài 4:Gỉa sử trong 1 gen có 1 bazo X trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến thay thế G-X bằng A-T.
A:8
B:7
C:3
D:4
 

ngoc anh

Member
vào làm câu này đi mọi người !
Mấy giờ rồi mà còn hỏi những câu ntn hả Tran_Hoan???? Yêu cầu học lại lí thuyết phần này đi nhé, trước khi nó trở thành một lỗ hổng kthức. Nắm vững lí thuyết thì làm bài tập sẽ đơn giản hơn nhiều, hay ít ra khi ai đó chỉ bài cho cũng k phải ngơ ngác. :rose::rose::rose:
 

dinhhai1308

Member
Bài 1: Ở phép lai 2 cặp tính trạng, phân tích tỉ lệ kiểu hình ở từng cặp tính trạng thì thấy tỉ lệ vỏ trơn/nhăn=9:7; hạt vàng/xanh=3:1. Nếu 2 cặp tính trạng di truyền phân ly độc lập thì tỉ lệ kiểu hình vỏ nhăn,xanh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A:7/64

B:7/128

Bài 2:Có 2 tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng .Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là:
A:6
B:8
C:4
D:2

Bài 3:Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X , A:bình thường,NST Y ko mang gen.Trong 1 gia đình bố mẹ bình thường link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 con đầu lòng bị bệnh,, xác suất để vợ chồng trên link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 đứa con trai thứ 2 bị bệnh máu khó đông là:
A:6,25%
B:12,5%

Bài 4:Gỉa sử trong 1 gen có 1 bazo X trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến thay thế G-X bằng A-T.
A:8
B:7
C:3
D:4
Câu 1: A
Câu 2: 8
Câu 3: là 1/4 chứ nhỉ
câu cuối : 3
 

copy

Member
Bài 1: Cho F1 giao phấn với 1 cây khác được thế hệ lai có kiểu hình phân li theo tỷ lệ :
•56,25% cây hoa trắng, hạt phấn dài.
•25% cây hoa trắng hạt phấn ngắn .
•18,75% cây hoa vàng hạt phấn dài.
_Biết rằng hạt phấn dài trội so với hạt phấn ngắn , NST ko thay đổi trong giảm phân.Biện luận và viết sơ đồ lai ?
 

Tran_Hoan

Member
Bài 1: Cho F1 giao phấn với 1 cây khác được thế hệ lai có kiểu hình phân li theo tỷ lệ :
•56,25% cây hoa trắng, hạt phấn dài.
•25% cây hoa trắng hạt phấn ngắn .
•18,75% cây hoa vàng hạt phấn dài.
_Biết rằng hạt phấn dài trội so với hạt phấn ngắn , NST ko thay đổi trong giảm phân.Biện luận và viết sơ đồ lai ?
Xét riêng từng cặp tính trạng : Ta có : Trắng / Vàng = 13 / 3 => Thuộc át chế bởi gen trội
Gỉa sử A át a và aa không át => Quy ước : A-B- , A-bb và aabb quy định màu trắng và aaB- màu vàng
Dài / Ngắn = 3 / 1 mà dài trội so với ngắn => Dd * Dd
Bạn tự làm tiếp nhé ! :roll:
 

copy

Member
xét riêng từng cặp tính trạng : Ta có : Trắng / vàng = 13 / 3 => thuộc át chế bởi gen trội
gỉa sử a át a và aa không át => quy ước : A-b- , a-bb và aabb quy định màu trắng và aab- màu vàng
dài / ngắn = 3 / 1 mà dài trội so với ngắn => dd * dd
bạn tự làm tiếp nhé ! :roll:
đến cái khó nhất thì lại bảo mình làm!

Bạn làm chi tiết hộ mình với nào. Bài này đặc biệt nên mình mới nhờ giúp!
 

dinhhai1308

Member
đến cái khó nhất thì lại bảo mình làm!

Bạn làm chi tiết hộ mình với nào. Bài này đặc biệt nên mình mới nhờ giúp!
đến đây ta sẽ đối với tương tác có số 1 ở trong 9:6:1,... ta sẽ biết KG đang xét là đều hay chéo nhưng khi 13/3 thì ta tách ra thành 4 TH hoặc A,a lk với B,b hoặc A,a liên kết với D,d ( TH B,d và D,d lk hoàn toàn với nhau) ta xem thử dị đều hay dị chéo xét xem KH: Át+ trội có phù hợp với đề bài không nếu phù hợp thì kết luận nói thì dài nhưng làm quen bạn sẽ thấy dễ :cuta:
 

dinhhai1308

Member
Câu 2 không biết giảm phân bình thường tức là có trao đổi chéo không nhỉ, nếu không thì là 4.
Câu cuối Rain ra 4
Câu này rain đúng rồi lộn .SR
Mỗi tb sẽ cho 2 loại ( 4tb nhưng chỉ là 2 loại do không có TĐC) .2 tb thì sẽ có 4 khả năng vậy số Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là: 4.
đây cần lưu ý giữa cá thể và tb thì trường hợp số giao tử tạo ra sẽ khác .lưu ý
 

dinhhai1308

Member
câu 3: thư giãn với bài này nào
Câu 19: Một nhóm tế bào link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường. Nếu giảm phân II diễn ra bình thường thì kết thúc quá trình này sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 8.
 

Rainagain

Member
hehe
Bọn bt cho 4 loại
Aa Không phân li trong gp I => sau gp sẽ cho giao tử Aa và 0 (Không mang alen A hay a), gộp với XY thì ta có 4 loại nữa
Tóm lại bọn nầy cho 8 loại giao tử tối đa.
 

dinhhai1308

Member
hehe
Bọn bt cho 4 loại
Aa Không phân li trong gp I => sau gp sẽ cho giao tử Aa và 0 (Không mang alen A hay a), gộp với XY thì ta có 4 loại nữa
Tóm lại bọn nầy cho 8 loại giao tử tối đa.
chính xác đề đại học khối b 2009
 

dinhhai1308

Member
Câu 4: A: trội hoàn toàn so vs a.
Sức sống của giao tử mang gen A gấp đôi giao tử mang gen a; sức sống của hợp tử và của phôi( để phát triển thành cá thể con) kiểu gen AA= 100%; Aa= 75%; aa=50%.
Bố mẹ có KG dị hợp thì tỉ lệ KH ở đời con F1 là : bao nhiêu trội : lặn
 
Last edited:

dinhhai1308

Member
câu 5: Câu 36:
A:cao;a:thap;
B:kép;b:đơn;
D:tím;d:trắng
Tính trạng trội hoàn toàn,các gen nằm trên NST thường khác nhau.Nếu F1 xuất hiện 4 loại KH khác nhau,KG của bố mẹ có thể là 1 trong số bao nhiêu TH:
A.36
B.48
C.64
D.84
Câu này mn làm ra bao nhiêu tớ làm đc 36
 

Rainagain

Member
Tớ làm ra 60...
Giả sủ 4 loại KH khác nhau này thuộc về các tính trạng cao/thấp, kép/đơn, còn lại có thể đồng tính tím hoặc trắng.
Chỉ xét riêng alen A và B
=> để có 4 loại KH thì khả năng P có thể có là:
AaBb x AaBb
AaBb x aaBb
AaBb x Aabb
AaBb x aabb
aaBb x Aabb
Còn tính trạng do alen D/d F1 cho đồng tính
=> Có thể là : DD x DD
Dd x DD
dd x DD
dd x dd
Hoán vị các tính trạng ta được 3 lần như thế
Vậy là 5 x 4 x 3 = 60 @@!
Rain mới ra được thế, mn giúp tiếp với
 
Last edited:

dinhhai1308

Member
Tớ làm ra 60...
Giả sủ 4 loại KH khác nhau này thuộc về các tính trạng cao/thấp, kép/đơn, còn lại có thể đồng tính tím hoặc trắng.
Chỉ xét riêng alen A và B
=> để có 4 loại KH thì khả năng P có thể có là:
AaBb x AaBb
AaBb x aaBb
AaBb x Aabb
AaBb x aabb
aaBb x Aabb
Còn tính trạng do alen D/d F1 cho đồng tính
=> Có thể là : DD x DD
Dd x DD
dd x DD
dd x dd
Hoán vị các tính trạng ta được 3 lần như thế
Vậy là 5 x 4 x 3 = 60 @@!
Rain mới ra được thế, mn giúp tiếp với
ak đúng rồi => Có thể là : DD x DD
Dd x DD
dd x DD
dd x dd cái này mình thiếu 2 TH hèn chi: mình tính là : 3C2* 4*3 ( cách của tớ k cần liệt kê cái đầu mà lấy 2*2 luôn )
Hix cái kia phải nhân 5 mới đúng hix: vậy 60 là đáp án đúng bài này :xinkieu:
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top