What's new

Giúp em giải bài tập này với các cao thủ ơi

#1
Các cao thủ giải hộ em bài tập này với.
Một tế bào chứa gen A và B. Các gen này được tái bản sau một số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đòi hỏi môi trường cung cấp 139500 nucleotit tự do. Tổng số nucleotit thuộc hai gen đó có trong tất cả các tế bào con được hình thành sau các lần nguyên phân ấy là 144000. Khi gen A tái bản một lần nó đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nucleotit bằng 2/3 số nucleotit cần cho gen B tái bản 2 lần. Biết rằng trong phân tử ADN thì A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro.
a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào trên?
b.Tìm chiều dài của gen?
(y)
 

dinhhai1308

Member
số nu môi trường cung cấp N *(2^n – 1)


N dễ thấy tìm đc lấy tổng các nu của tb con - tổng nu môi trường =4500 nu ( N là tổng nu 2 gen)
dễ tìm đc n =5
câu b lập hệ ra N1+ N2 =4500
N1= (2/3)*3 N2
giải ra tìm N1,N2 dễ dàng tìm đc L gen
 

dinhhai1308

Member
Các cao thủ giải hộ em bài tập này với.
Một tế bào chứa gen A và B. Các gen này được tái bản sau một số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào, chúng đòi hỏi môi trường cung cấp 139500 nucleotit tự do. Tổng số nucleotit thuộc hai gen đó có trong tất cả các tế bào con được hình thành sau các lần nguyên phân ấy là 144000. Khi gen A tái bản một lần nó đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nucleotit bằng 2/3 số nucleotit cần cho gen B tái bản 2 lần. Biết rằng trong phân tử ADN thì A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro.
a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào trên?
b.Tìm chiều dài của gen?
(y)
câu này có "giả thiết Biết rằng trong phân tử ADN thì A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro." cho chẳng đề làm gì ?
 

dinhhai1308

Member
số nu môi trường cung cấp N *(2^n – 1)


N dễ thấy tìm đc lấy tổng các nu của tb con - tổng nu môi trường =4500 nu ( N là tổng nu 2 gen)
dễ tìm đc n =5
câu b lập hệ ra N1+ N2 =4500
N1= (2/3)*3 N2
giải ra tìm N1,N2 dễ dàng tìm đc L gen
Thế này em nhé trong tổng số nu = số nu gen mẹ ban đầu + số nu môi trường cung cấp ( cho quá trình phân bào )
từ giả thiết tìm đc số nu của 2 gen ban đầu
Sau đó là áp dụng công thức N *(2^n – 1)
Trong đó N là tổng nu , n là số lần tái bản của gen
tổng nu =
144000 - 139500 =4500 ( nu)
4500 *(2^n – 1) = 139500
tìm đc n = 5
Câu b thì lập hệ theo giả thiết thôi
Chúc em học tốt
 
anh ơi em đang cần câu b chứ câu a em hiểu rồi
bởi vì em không hiểu anh lấy N1= (2/3)*3 N2 ở đâu ra theo bài ra thì N1= (2/3)*2 N2 chứ anh *3 ở đâu ra
cảm ơn anh
 

kt1996

Member
Anh dinhhai1308 làm đúng rồi bạn ơi, xem lại nhé:
Khi gen A tái bản 1 lần thì:
NtdA=NA*(2^1-1)
Khi gen B tái bản 2 lần thì:
NtdB=NB*(2^2-1)
Theo đề ta có:
NtdA=2/3*NtdB
==>NA=2*NB
:cuchuoi:
 

Facebook

Top