What's new

????????????????

#1
Bùi Hữu Bến, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
  1. Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
  2. If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
"Nếu bạn cố gắng để đăng bài, người quản trị có thể đã bị vô hiệu hóa tài khoản của bạn, hoặc nó có thể đang chờ được kích hoạt."
sao lại thế hử các bác??????>>>?????>>>>???:???:
 

MrHanU

Member
cứ ấn post phat thôi,thế là ok,rùi thoát ra trang chủ là bài mình được đăng bt,...lỗi gặp phải khi gừi bài....
 

Facebook

Top