What's new

Account & Pass toàn tập, dùng để download ebook, articles.

:o Trong các account vào nature ở trên và cả cái balckwell nữa mình ko vào được bằng cái nào hết.
Sáng nay lại vào sciencexx, dù dùng account (à, chỉ còn cái Anderson là sử dụng được thôi, hic) vẫn thấy bài bị đòi tiền. Thôi thì có bi nhiu xài bấy nhiêu.
Mới dò ra rất nhiều account của mấy trang web Trung Quốc, nhưng ko hy vọng mấy.
 
khi bạn có account vào wiley, science, hay blackwell... kô có nghĩa là bạn đọc bài nào cũng được, nó phụ thuộc trường người ta mua tạp chí nào, từ số nào đến số nào. Đa phần mua từ 1997 trở lại đây nên bạn đòi đọc năm 1990, họ đòi tiền là phải. Bạn cần món đồ cổ nào, nhớ đưa tên tạp chí, volume(issue) số trang rõ ràng tui sẽ giúp cho.
 
Sau một tuần lễ càn quét mãnh liệt netlibrary, đã thu được chiến lợi phẩm gần 300 cuốn gần 10GB. Cường cho mình xin account friend ở kho chứa đồ nhe, để ai cần gì thì mình đẩy lên. Tuy nhiên chết mất 4 personal account, trong đó có 2 cái fau cuối cùng. Giờ chỉ còn dùng được các ac của alabama, các trường khác cũng có nhiều nhưng rất ít sách hóa, link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365.
>> Vân : bạn gọi mình là bạn/anh/chú đều được vì đây là môi trường mạng mà, nhưng real life thì chắc phải lấy cái lớn nhất gọi.
>> Hoàng : anh không có cuốn sách em cần. Botany thì lục trong netlibrary có khá nhiều, nếu có khó khăn trong việc vặt lông thì báo anh sẽ upload lên kho chứa đồ hoặc hướng dẫn tỉ mỉ lại cách vặt lông công nghiệp, paper book thì anh có những cuốn sau, có thể mượn photo
- Introduction to Plant Biotechnology
- Introductory Botany
- Introductory botanical biology
- Botanical orchids
 
vậy trong 10 GB của anh, tỷ lệ sách link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 - hoá là bao nhiêu, anh tính đẩy hết 10GB lên kho chứa đồ của Cường hay anh chỉ đưa cuốn nào ai cần???

Mới vô lại host của Cường, kô được; please check it!
 
Nếu host nhanh thì đưa hết lên, còn chậm thì ai yêu cầu gì thì bỏ lên.
Lông gà Netlib
'In Silico' Simulation of Biological Processes
10th Annual Symposium On Frontiers of Engineering
5th Annual Symposium On Frontiers of Engineering
8th Annual Symposium On Frontiers of Engineering
9th Annual Symposium On Frontiers of Engineering
A Guide to Lasers in Chemistry
Access in Nanoporous Materials
Adaptive Optics Engineering Handbook
Adhesion Promotion Techniques - Technological Applications
Adsorption On Silica Surfaces
Amino Acids in Animal Nutrition
An Encyclopedia of Shade Perennials
An Introduction to Biocomposites
An Introduction to Bioinformatics Algorithms
An Introduction to Electrospinning and Nanofibers
Analysis of Genes and Genomes
Analytical Instrumentation Handbook
Analytical Method Validation And Instrument Performance Verification
Analytical Techniques in Combinatorial Chemistry
Animal Health and Welfare in Organic Agriculture
Applications of Organometallic Compounds
Aquaculture and Fisheries Biotechnology - Genetic Approaches
Armitage's Garden Annuals - A Color Encyclopedia
Audel Automated Machines and Toolmaking
Bacteria From Fish and Other Aquatic Animals - A Practical Identification Manual
Basic Training in Chemistry
Basic Vacuum Technology
Beam Shaping and Control with Nonlinear Optics
Below-ground Interactions in Tropical Agroecosystems - Concepts and Models With Multiple Plant Components
Beyond the Molecular Frontier - Challenges for Chemistry and Chemical Engineering
Bioenergy From Sustainable Forestry - Guiding Principles and Practice
Bioinformatics - A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins
Bioinformatics - Sequence and Genome Analysis
Bioinformatics and Functional Genomics
Bioinformatics Methods and Protocols
Biomaterials Engineering and Devices. Vol. 1, Fundamentals and Vascular and Carrier Applications
Biomaterials Engineering and Devices. Vol. 2, Biomaterials for Dental Applications
Biostatistical Methods
Biostatistics for Animal Science
Biotechnology in Animal Husbandry
Block Copolymers - Synthetic Strategies, Physical Properties, and Applications
Bulbs
Catalysis in Precision Polymerization
Catalysis of Organic Reactions
Cation Binding By Humic Substances
Cell Engineering
Characterization Techniques and Tabulations for Organic Nonlinear Optical Materials
Chemical Concepts in Pollutant Behavior
Chemical Testing of Textiles
Coal Energy Systems
Colloids and Interfaces With Surfactants and Polymers - An Introduction
Combined Heating, Cooling & Power Handbook - Technologies & Applications
Complexity in Biological Information Processing
Comprehensive Enzyme Kinetics
Computational and Statistical Approaches to Genomics
Computational Chemistry - Introduction to the Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics
Computational Molecular Biology - An Introduction
Contemporary Drug Synthesis
Coping With Risk in Agriculture
Current Topics in Computational Molecular Biology
Cycad Classification - Concepts and Recommendations
Destination Benchmarking - Concepts, Practices and Operations
Dictionary of Energy Efficiency Technologies
Dirr's Trees and Shrubs for Warm Climates - An Illustrated Encyclopedia
Dispersions - Characterization, Testing, and Measurement
Drug Discovery Strategies and Methods
Electrical Insulation for Rotating Machines - Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair
Electron, Spin and Momentum Densities and Chemical Reactivity
Emulsion Polymerization and Emulsion Polymers
Emulsions, Foams, and Thin Films
Encyclopedia of Coastal Science
Encyclopedia of Water Garden Plants
Energy Dissipation in Molecular Systems
Energy Management Handbook
Environmental Chemistry - Asian Lessons
Fatty Acids in Foods and Their Health Implications
Fluxional Organometallic and Coordination Compounds
Forest Biodiversity - Lessons From History for Conservation
Foundations of Systems Biology
Foundations of Vacuum Science and Technology
From Genes to Genomes - Concepts and Applications of DNA Technology
Fundamentals of Quantum Chemistry - Molecular Spectroscopy and Modern Electronic Structure Computations
Gene Regulation and Metabolism - Postgenomic Computational Approaches
General Aspects of the Chemistry of Radicals
Genetic Engineering Volume 23 - Principles and Methods
Genetic Techniques for Biological Research - A Case Study Approach
Genetics, Evolution, and Biological Control
Glutamate and Addiction
Glycosylation
Good Statistical Practice for Natural Resources Research
Guide to Standard Floras of the World
Handbook of Energy Engineering
Handbook of Fiber Chemistry
Handbook of Fiber Finish Technology
Handbook of Financing Energy Projects
Handbook of Microemulsion Science and Technology
Handbook of Photochemistry
Handbook of Porous Media
Handbook of Surface and Interface Analysis
Handbook of Thermoplastics
Heterogeneous Modification of Polymers
High Tech Harvest - Understanding Genetically Modified Food Plants
High Throughput Screening - The Discovery of Bioactive Substances
High-vacuum Technology - A Practical Guide
Hydrolysis, Oxidation and Reduction
Immunophenotypic Analysis
Inorganic Mass Spectrometry - Fundamentals and Applications
Integrated Pest Management - Potential, Constraints and Challenges
Integration of Metabolism, Energetics, and Signal Transduction
Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology
Interfacial dynamics
Interfacial Electrochemistry - Theory, Experiment, and Applications
Interfacial Forces and Fields - Theory and Applications
Interfacial Supramolecular Assemblies
Introduction to Botany
Introduction to Population Biology
Introduction to Supramolecular Chemistry
Introduction to Surface Chemistry and Catalysis
Inventions and Inventors
Irises - A Gardeners Encyclopedia
IUTAM Symposium On Theoretical and Numerical Methods in Continuum Mechanics of Porous Materials
Laser Beam Shaping - Theory and Techniques
Lenses and Waves - Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the 17th Century
Machinery Component Maintenance and Repair
Macrocyclic Chemistry - Current Trends and Future Perspectives
Magill's Encyclopedia of Science - Animal Life
Magill's Encyclopedia of Science - Plant Life
Magnetic Properties of Organic Materials
Managing Soil Quality - Challenges in Modern Agriculture
Mathematical Models in Biology - An Introduction
Measuring and Auditing Broiler Welfare
Medicinal Natural Products - A Biosynthetic Approach
Methods in Agricultural Chemical Analysis - A Practical Handbook
Methods in Biological Oxidative Stress
Micelles, Microemulsions, and Monolayers
Microarray Bioinformatics
Molecular Analysis of Cancer
Molecular and Supramolecular Chemistry of Natural Products and Their Model Compounds
Molecular Biology of B Cells
Molecular Biology of the Parathyroid
Molecular Clocks and Light Signalling
Molecular Computation Models - Unconventional Approaches
Molecular Marker Systems in Plant Breeding and Crop Improvement
Molecular Quantum Mechanics
Molecular Targeting and Signal Transduction
Molecules in Time and Space - Bacterial Shape, Division, and Phylogeny
Multimetallic and Macromolecular Inorganic Photochemistry
Muscle Development of Livestock Animals - Physiology, Genetics and Meat Quality
N-Centered Radicals
Nanoporous Materials - Science and Engineering
Nanostructured Materials - Selected Synthesis Methods, Properties, and Applications
New Technologies for Energy Efficiency
NONIONIC SURFACTANTS - Alkyl Polyglucosides
Nonlinear Waves - Classical and Quantum Aspects
Novel Compounds From Natural Products in the New Millennium - Potential and Challenges
Novel Surfactants - Preparation, Applications, and Biodegradability
Nuclear Import and Export in Plants and Animals
Opportunities in Biological Science Careers
Optics - Learning By Computing With Examples Using MathCAD
Organic and Inorganic Photochemistry
Organic Coatings - Science and Technology
Organic Molecular Photochemistry
Organic Photochromic and Thermochromic Compounds
Organometallic Compounds in the Environment
Organosilanes in Radical Chemistry
Oxidants and Antioxidants in Cutaneous Biology
Peroxyl Radicals
Pharmaceutical Emulsions and Suspensions
Photo-excited Processes, Diagnostics, and Applications - Fundamentals and Advanced Topics
Photoreceptor Cell Biology and Inherited Retinal Degenerations
Photovoltaic Solar Energy Generation
Physical Chemistry of Ionic Materials - Ions and Electrons in Solids
Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants
Planning and Installing Bioenergy Systems - A Guide for Installers, Architects, and Engineers
Plant Amino Acids
Plant Biotechnology and Molecular Markers
Plant Engineers and Managers Guide to Energy Conservation
Plant Evolution and the Origin of Crop Species
Plant Responses to Enviromental Stresses - From Phytohormones to Genome Reorganization
Plant Roots - The Hidden Half
Plunkett's Biotech & Genetics Industry Almanac 2003-2004
Plunkett's Energy Industry Almanac, 2004
Polymer Modification
Polymer Surfaces and Interfaces III
Polymer-Surfactant Systems
Poromechanics
Postharvest Physiology and Hypobaric Storage of Fresh Produce
Poultry Behaviour and Welfare
Poultry Genetics, Breeding, and Biotechnology
Powdered Detergents
Practical Hazops, Trips and Alarms
Practical Machinery Safety
Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance
Practical Optics
Practical Troubleshooting of Electrical Equipment and Control Circuits
Principles of Horticulture
Principles of Lasers and Optics
Product Engineering - Eco-design, Technologies and Green Energy
Prometheans in the Lab - Chemistry and the Making of the Modern World
Pump User's Handbook - Life Extension
Pumps and Hydraulics
Pumps, Transporters, and Ion Channels - Studies On Their Structure, Function, and Cell Biology
Quantum-mechanical Prediction of Thermochemical Data
Recent Developments in Biologically Inspired Computing
Renewable Bioresources - Scope and Modification for Non-food Applications
Riegel's Handbook of Industrial Chemistry
Rotating Machinery - Practical Solutions to Unbalance and Misalignment
S-Centered Radicals
Saving Seeds - The Economics of Conserving Crop Genetic Resources Ex Situ in the Future Harvest Centres of the CGIAR
Schaum's Outline of Theory and Problems of Organic Chemistry
Seeds of Concern - The Genetic Manipulation of Plants
Selective Sweep
Separations and Reactions in Organic Supramolecular Chemistry
Silicone Surfactants
Solid-Liquid Dispersions
Solid-Phase Extraction - Principles, Techniques, and Applications
Solvent Effects And Chemical Reactivity
Strategies and Applications in Quantum Chemistry - From Molecular Astrophysics to Molecular Engineering
Stress Response - Methods and Protocols
Surface Characterization Methods - Principles, Techniques, and Applications
Surface Chemistry and Electrochemistry of Membranes
Surfaces of Nanoparticles and Porous Materials
Synthesis of Porous Materials - Zeolites, Clays, and Nanostructures
Synthetic Methods in Step-growth Polymers
Synthetic Nitrogen Products - A Practical Guide to the Products and Processes
Synthetic Polymers for Biotechnology and Medicine
The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms
The Biogenesis of Cellular Organelles
The Biogeochemistry of Submerged Soils
The Biology-chemistry Interface - A Tribute to Koji Nakanishi
The Cell Cycle and Development
The Complete Book of Cut Flower Care
The Dynamic Neuron - A Comprehensive Survey of the Neurochemical Basis of Synaptic Plasticity
The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition
The Law of Energy for Sustainable Development
The Names of Plants
The Organic Codes - An Introduction to Semantic Biology
The Practical Bioinformatician
The Quantum Classical Theory
The Regulation of Agricultural Biotechnology
The Role of Degenerate States in Chemistry
The Surface Chemistry of Natural Particles
The Trypanosomiases
Theory of Chemical Reaction Dynamics
Third Report of the Committee On Photochemistry
Tissue Adhesives in Wound Care
Tissue Engineering of Cartilage and Bone
Tourism and Transition - Governance, Transformation, and Development
Translational Control of Gene Expression
Trees, Crops, and Soil Fertility - Concepts and Research Methods
Turbo-machinery Dynamics - Design and Operation
Two-dimensional Correlation Spectroscopy - Applications in Vibrational and Optical Spectroscopy
Unusual Structures and Physical Properties in Organometallic Chemistry
Validation in Chemical Measurement
Variational Principles and Methods in Theoretical Physics and Chemistry
Volunteering As Leisure - Leisure As Volunteering - An International Assessment
Wastewater Use in Irrigated Agriculture - Confronting the Livelihood and Environmental Realities
Welfare of the Laying Hen
 
01- Lúc anh vô Netlibrary anh vô bằng ezproxy hay bằng account anh mở?

02- Anh bảo thằng FAU chết là chết account của ezproxy hay chết account của netlibrary?

03- Anh có account của Roane State Community College kô? Trong các netlibrary mà em coi qua thì trường này có nhiều sách nhất.

04- Trong số sách anh load, có cuốn em đã có rồi, có cuốn chưa; nhưng tạm thời thời điểm này cũng chưa cần, chắc để về Vn em sẽ lấy trực tiếp chỗ anh; còn bây giờ chắc anh cứ upload từ từ 10 GB đó lên kho chứa đồ của Cường.
 
Bác Dũng cứ vào các thằng ezproxy cũ xem lại, có một số trường nó đã update các sách mới 2006 đấy. Đơn cử là trường https://mutex.gmu.edu tháng trước chả thấy sách nhiều lắm mà tháng này thấy nó có nhiều cuốn ở netlibrary của Alabama.

Alabama là một trong những trường nhiều ebook. Nhiều nhất là Uni of Texas at Austin thì phải.
 
Anh Dũng ơi, 2 cái pasword anh tìm giúp em bị khóa rồi, giờ sao anh?


vào trang này,

nhập một trong 2 password

Http://remote.baruch.cuny.edu:2048/login

21716122051812
21716122301712Vào trang menu, dò tìm chữ SPRINGER LINK, nhấp vào đó, bạn sẽ tự động vào trang springer.

Vào trang chủ rồi, dùng kính hiển vi soi cho ra chữ BROWSE PUBLICATION, click vào đó.

tạp chí bạn cần đọc là Plant Cell Report, vậy chọn chữ P, nó sẽ liệt kê các tạp chí bắt đầu bằng chữ P, bạn kô thấy tạp chí dấu yêu của bạn thì phải click "more..."; số hiệu 1246 là nó. Baruch College Library ( trường có prozy mà bạn đang vô) chỉ mua từ 1996 trở lại đây. Còn từ năm 1981 đến 1996 thì nếu cần tui sẽ giúp (với điều kiện pass của tui còn hiệu lực)
 
Để tui đưa cái khác cho bạn vậy. Các account bị khoá là do chúng bị thảy lên net, nên nhiều người dùng  hoặc download quá nhiều hoặc nó bị đổi sau mỗi học kỳ (mà bây giờ mới giữa học kỳ thôi mà đến tháng 9 mới hết).


Https://login.ezproxy.fau.edu/login
21976023568336


http://www.uvsc.edu/library/
23070000001194
23070000001103


01-Account của Floria Alantic Univeristy,

- clich vao link, nhap passwoed roi theo duong dan "click here" để vô trang chủ.

- nhìn cột bên trái, chọn Electronic Journal

- Nhập tên tạp chí, nhó chọn Title contain all words, ví dụ "Plant cell", nó sẽ cho kết quả; phần kết quả cho thấy tờ Plant Cell Reports chỉ được mua từ 1997 và nằm ở Springer. Tui còn biết tờ Plant cell reports còn nằm ở Metapress, nhưng chưa tìm được account để vô metapress.


02-Account cua Ultah Valley State Collge.

- click link

- chọn Journals by Title

- cũng vậy, nhập tên tạp chí, ví dụ "Plant cell", nó cho thấy chỉ 4 tờ có chữ plant cel;

- Ví dụ ?ở tờ Plant, cell and environment nó ghi là ? Academic Search Premier ?1998 to present ?(Embargo: 1 year) nghĩa là tờ này kô nằm ở trang chủ Blackwell mà nằm ở 1 host trung gian Academic Search Premier (EBSCO host), ta click vào Academic Search Premier.

- nhập password

- Vào đây tìm bài mình cần ?và có thể sục sạo thêm ở EBSCO.
 
Tui ?post thêm vài account, có cái ?test rồi, còn hiệu lực; có cái chưa test.

Để khai thác hiệu quả 1 trang ezproxy, đừng có nhìn vào menu, vì như thế sẽ khó biết được toàn bộ tài nguyên. Cách tui làm như sau:

01- Dùng google để truy cho ra trang chủ của cái library này, ví dụ trang

https://ezproxy.gl.iit.edu/login

nếu login thẳng sẽ chỉ thấy trang menu; tui dùng từ khoá "gl.iit.edu  library" thế là ra trang chủ của thư viện này.

02- Lục lọi trong trang thư viện chủ để coi chỗ nó để Journal hay Electronic Journal hay E-journals ở đâu; vào đó.

03- Tại đây tui ? dò tìm tạp chí theo tựa đề, nhớ chọn mục ?"contains all word", tui nhập biotechnology hoặc plant cell hoặc Physiologia để kiểm tra coi cái thư viện này mua có nhiều tạp chí hay không.

04- Khi thấy kết quả liệt kệ tui sẽ click vô mấy tạp chí thuộc loại xịn để xem coi nó mua từ năm nào đến năm nào, link sẽ vào thẳng trang chủ tạp chí hay qua host trung gian.

05- Đến lúc này khi nó đòi pass ta mới xì ra.


http://apps.hsclib.sunysb.edu/roams/main.php
105153252
105165664
105260817


http://library.cortland.edu/off_campus_login.asp
c00214569
c00121374


https://catalog2.nmsu.edu/login
USERNAME -465616627
PASSWORD - blank!

http://www.sunysccc.edu:2048/login
117942

https://ezproxy.gl.iit.edu/login
10239433


Canisius College
Andrew L. Bouwhuis Library

http://pc7ph6af7w.search.serialssolutions....6AF7W&S=SC&C=HE
user: test student
pass: 999999999


http://ezproxy.lib.uwstout.edu:2048/login
reganj / 0204914

http://www.vancouver.wsu.edu:2048/menu
name: Mathews
ID: 010341448


http://ntweb.wabash.edu:2048/menu
user: demo
 
Em vào địa chỉ
ftp://203.255.24.245
(sử dụng acount và pass: shvn)
thấy nhiều thứ hay ơi là hay nhưng mà tải về thì ko được, lý do: ko có pass (!). Không hiểu tại sao nữa. Nếu log in vào được thì phải tải được chứ nhỉ.
Nhân tiện cho em hỏi có địa chỉ nào cho tải nhiều video clip hoặc flash (về link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 học phân tử, link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 hóa, v.v...) Rải rác thì cũng có nhiều, thông thường bọn em sử dụng của McGraw Hill nhưng vào trang của nó thì chẳng thấy chỗ nào cho tải hết trơn. :?
 

Similar threads

Facebook

Top