What's new

Forum down tài liệu chuyên ngành

#1
Vấn đề: một số bài báo chuyên ngành trên sciencedirect, willey, springerlink... không có account thì không down free được. Nhưng một số trường giàu có bên Mĩ thì có account free cho link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 viên của trường đó. Một số link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 viên du học nước ngoài đã tạo một forum --> download tài liệu free cho các user của forum. chỉ cần đưởng link, tên bài báo, tên tác giả, năm xuất bản, số trang gửi lên forum thì OK. chỉ sau một ngày là có.
Chúc các bạn cần down tài liệu tiến hành thành công
forum: http://www.nghiencuulink bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365.org/

Võ Khánh Hưng:welcome:

Hãy cùng làm nền khoa học nước nhà phát triển!!!!
 

Similar threads

Facebook

Top