What's new

LIên Kết Gen

#1
Thứ nhất em muốn hỏi LIên kẾt Gen là gì?
Thứ hai em muốn biết trong các dạng đột biến nào thì thay đổi liên kết gen.
NHờ các bạn giúp, vừa rồi tình cờ có hỏi Thầy giáo nhưng thầy không giải thích, 1 tuần sau kt 1 tiết thì lại có,.... ứC chế ~~:cry:
 
-Làm thay đổi số nhóm gen liên kết:
+Đột biến số lượng NST-->làm thay đổi số lượng NST :
Dị bội
Lai xa
Đột biến cấu trúc NST dị hợp
-Làm thay đổi cấu trúc nhóm gen liên kết:
+Đột biến cấu trúc NST đồng hợp như:
Mất đoạn
Chuyển đoạn
Lặp đoạn
Đảo đoạn
 

dacnhiem294

Member
Thứ nhất em muốn hỏi LIên kẾt Gen là gì?
Thứ hai em muốn biết trong các dạng đột biến nào thì thay đổi liên kết gen.
NHờ các bạn giúp, vừa rồi tình cờ có hỏi Thầy giáo nhưng thầy không giải thích, 1 tuần sau kt 1 tiết thì lại có,.... ứC chế ~~
__________________
♀▀▬☻Học dốtMà Đòi lên lớp☻▬▀♀

Trả lời::
+ Di truyền liên kết là một nhóm tính trạng được qui định bởi các gen trên một NST,cùng phân li trong quá trình phân bào .
+ Đột biến làm thay đổi nhóm gen liên kết là : đột biến số lượng NST: gồm: mất,lặp,chuyển đoạn.
 
Xin lỗi các bạn nhé, về vấn đề ĐỘT BIẾN LÀM THAY ĐỔI NHÓM GEN LIÊN KẾT có 1 số kì quặc. Thầy giải thích là lúc thầy còn học thì thầy cũng nghĩ tất cả đều làm thay đổi nhóm gen lk, Nhưng gần đây, Bộ Giáo Dục đã thay đổi đáp án là : CHUYỂN ĐOẠN. vì khi nó bảo toàn độ dài và số lượng thì lúc đó người ta mới gọi là mất nhóm liên kết
 

hoa93

Member
Xin lỗi các bạn nhé, về vấn đề ĐỘT BIẾN LÀM THAY ĐỔI NHÓM GEN LIÊN KẾT có 1 số kì quặc. Thầy giải thích là lúc thầy còn học thì thầy cũng nghĩ tất cả đều làm thay đổi nhóm gen lk, Nhưng gần đây, Bộ Giáo Dục đã thay đổi đáp án là : CHUYỂN ĐOẠN. vì khi nó bảo toàn độ dài và số lượng thì lúc đó người ta mới gọi là mất nhóm liên kết
theo bạn thế nào là mất nhóm liên kết?
 

vantaidh10sh

New member
..! Theo mình nghĩ thì đột biến làm thay đổi liên kết Gen thì có :
Đột biến số lựơng
Mất ( làm mất đi 1 đoạn Gen); Lặp ( tăng thêm 1 đoạn Gen); chuyển đoạn không tương hỗ ( có thể tăng lên hoặc giảm xuống ).
Lai xa + đa bội hóa : làm thay đổi số lựong nhiễm sắc thể.
Do các gen liên kết nằm trên cùng 1 NST nên ... khi có sự thay đổi số lựong Gen tren NST thì nó cũng ảnh hửong đến các liên kết Gen chứ.
Còn nếu nói la " mất nhóm Gen liên kết thì chưa chắc"... vì theo mình nghĩ thì do số nhóm Gen liên kết = số lượng NST đơn bội của loài .. nên nếu xảy ra đột biến thì có thể chỉ xảy việc thay đổi 1 nhóm Gen LK này = 1 nhóm Gene liên kết khác thôi...!!!
 

zuz

Member
Mình nghĩ là chỉ có chuyển đoạn mới làm thay đổi nhóm gen liên kết thôi.
 
bạn nghĩ hay bạn biết chắc?vậy tại sao bạn nghĩ những cái kia ko làm thay đổi số nhóm gen lk?giải thích mình vs:D
 

Facebook

Top