Tag: DNA barcode

Mã vạch DNA (DNA barcode) và hướng nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam

1. Khái niệm mã vạch DNA Khái niệm mã vạch DNA được Paul Heber, nhà nghiên cứu tại Đại học Guelph, Ontario đưa ra lần đầu tiên vào năm 2003, nhằm giúp nhận diện các mẫu vật (Hebert, 2003). Mã vạch DNA sử dụng một trình tự DNA ngắn nằm trong geneome của link bet365 mới nhất_trang web chính thức của bet365 tại Việt Nam_đăng ký tài khoản bet365 vật như là một chuỗi ký tự duy nhất giúp phân ...

Read more